အေဖာ္အခ်ြတ္ေတြဝတ္မိလုိ႔ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ အေထြေထြ ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းခံရ။

0
638

ဆရာဝန္၊ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ အေထြေထြ ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းခံရ

ဆရာဝန္၊ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ အေထြေထြ ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းခံရ

ဧရာဝတီ၊ ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၉။

ဆရာဝန္၊ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ အေထြေထြေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ကို ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔က အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ကာ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ အေနနဲ႔ သူကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ကို တလအတြင္း သြားေရာက္ အပ္ႏွံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမိန႔္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာစာ အရ ေဒါက္တာ နန္းေမြစံဟာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားျဖင့္ Facebook ေပၚတြင္ ဓာတ္ပုံတင္ျခင္း ကိစၥမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၃ လေက်ာ္တိုင္ေအာင္ နန္းေမြစံဟာ Facebook ေပၚ ပုံတင္ျခင္းမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား တင္ျခင္း ကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ႕ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အခုလိုမ်ိဳး ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းေၾကာင္း အမိန႔္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ “What is human right? Where is democracy”လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ ေရးသား တင္ထားပါတယ္။

ဓာတ္ပံု – Nang Mwe San’s Facebook

ဧရာဝတီ၊ ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၉။

ဆရာဝန္၊ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ အေထြေထြေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ကို ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔က အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ကာ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ အေနနဲ႔ သူကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ကို တလအတြင္း သြားေရာက္ အပ္ႏွံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမိန႔္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာစာ အရ ေဒါက္တာ နန္းေမြစံဟာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားျဖင့္ Facebook ေပၚတြင္ ဓာတ္ပုံတင္ျခင္း ကိစၥမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၃ လေက်ာ္တိုင္ေအာင္ နန္းေမြစံဟာ Facebook ေပၚ ပုံတင္ျခင္းမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား တင္ျခင္း ကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ႕ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အခုလိုမ်ိဳး ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းေၾကာင္း အမိန႔္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ “What is human right? Where is democracy”လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ ေရးသား တင္ထားပါတယ္။

ဓာတ္ပံု – Nang Mwe San’s Facebook