က်ေတာ္အေတြ႕အၾကံဳေလးကိုေဝမၽွရင္း က်ေတာ္နားမလည္တာကိုသိရင္ေျဖ သြားေပးၾကပါ

0
1296

က်ေတာ္နားမလည္တာကို သိရင္ေျဖ သြားေပးၾကပါ.. ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲတခုမွာျဖစ္တာပါ

က်ေတာ္အေတြ႕အၾကံဳေလးကိုေဝမၽွရင္း က်ေတာ္နားမလည္တာကိုသိရင္ေျဖ သြားေပးၾကပါ

က်ေတာ္ဒီေန႔ ( ၁၆.၅.၂၀၁၉) ေန႔၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲတခုမွာ ေငြသြားထုတ္ပါတယ္။ ေငြပမာဏနည္းနည္းမ်ားလို႔ဘဏ္ခြဲမန္ေနဂ်ာအမဴိးသမိးနဲ႔ဝင္ေတြရပါတယ္၊ ၿပီးတံုကင္ယူၿပီး ၁၅ မီနစ္ခန္႔ထိုင္ေစာင့္၊ တံုကင္ေခၚ ေကာင္တာဆီသြား ခ်လန္မွာလက္မွတ္ထိုး ဘဏ္စာအုပ္ျပန္ေပးၿပီး ေကာင္တာကအမဴိးသမီး ၂ေယာက္လံုးထြက္သြားပါတယ္ က်ေတာ္ကိုပိုက္ဆံထုတ္ေပးသြားျခင္းမရွိပါဘူး အရင္ကဆိုတံုကင္ေခၚတဲ့ခ်ိန္ေရာက္သြားတဲ့ခါ ထုတ္ေပးရမယ္ေငြကိုအဆင့္သင့္ျပင္ထားၿပီးသားပါ

ခု ၅ မီနစ္ခန္႔ေဆာင့္ၿပီးမွ ဘဏ္စာေရးမ ၂ေယာက္ ၁၀၀၀၀တန္အုပ္ေတြကိုင္ၿပီး ျပန္လာပါတယ္။

က်ေတာ္ေနာက္ကတံုကင္ကိုေခၚၿပီးေငြထုတ္ ေပးပါတယ္၊ စိတ္ထဲ့မွာနည္းနည္းေတာ့ ထူးဆန္းေနၿပီလို႔ထင္မိတယ္။ၿပီးမွ ၁၀၀၀၀တန္အုပ္အစည္းေတြထုတ္ေပးပါတယ္။

အဲ့ထဲမွာတတြဲကအေပၚစကၠဴပတ္ေတြမပါဘူး ဘဏ္အမည္နဲ႔ေငြကိုင္စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့စကၠဴအပတ္ကိုဆိုလို တာပါ၊ ၿပိီးေတာ့ခ်ည္ထားတဲ့ႀကိဳးကလည္း ေလၽွာ့ရီေလၽွာ့ရဲနဲ႔။

က်ေတာ္ကသင္ကာမကင္းသလိုၾကည့္ေတာ့ ဘဏ္စာေရးမကေရေပးရမလားတဲ့ က်ေတာ္ကလည္းေရေပးပါေပါ့ ေငြေရစက္နဲ႔ေရေနစဥ္အတြင္းကက်ေတာ္ေမးၾကည့္တယ္။

ဘာလိုစကၠဴပတ္မပါရတာလဲ၊ အျခားတ၁၀၀၀၀တန္အတြဲအစားထိုးေပးဖို႔ေတာင္းဆို ၾကည့္ပါတယ္၊ ဒီ၁၀၀၀၀တန္ေတြကအတုလုပ္လို႔မရေၾကာင္းတြင္တြင္ ေျပာၿပီးလဲမေပးပါဘူး၊ ေရၿပီးက်ေတာ္ကိုေပးတဲ့အခါက်ေတာ္လည္းဓာတ္ပံုရုိက္

ယူထားလိုက္တယ္၊ က်ေတာ္ဘက္က save site ျဖစ္အာင္၊ စဥ္းစားၾကည့္ပါဘဏ္က approve လုပ္ထားတဲ့ စကၠဴပတ္မပါတဲ့ပိုက္ဆံကိုက်ေတာ္ဘယ္လို ယံုၾကည္ရမလဲ နည္းနည္းေနာ္ေနာ္လဲမဟုတ္ တစ္တြဲမွာ ၁၀၀၀၀ တန္၁၀အုပ္ သ္ိန္း ၁၀၀ တခုတခုျဖစ္သြားခဲ့ရင္ သတ္ေသျပစရာလည္းမရွိ။

ကံမေကာင္းရင္ေငြအတုေတြနဲ႔ေဂ်းေအာင္းရမယ္၊ က်ေတာ္ဓာတ္ပံုရုိက္ေနစဥ္ ဘဏ္ခြဲမန္ေနဂ်ာထြက္လာၿပီးဘာေၾကာင့္ဓာတ္ပံု ရုိက္ေနတာလဲလာေမးတယ္

ရွင္းျပလိုက္တယ္စကၠဴပတ္မပါဘူး ေငြေရစက္နဲ႔စစ္ေဆးေပးေပမဲ့က်ေတာ္အတြက္save မျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲ့ေတာ့မွစာေရးမေတြကိုအသစ္ တတြဲနဲ႔ လဲေပးခိုင္းတယ္။

စာေရးမကက်ေတာ္ကိုဘာျပန္ေျပာသလဲဆိုေတာ့ ေငြအုပ္ေတြကိုစကၠဴပတ္ခြာၿပီးမွမန္ေနဂ်ာကေပး ခိုင္းေၾကာင္း၊ က်ေတာ္မွင္တက္သြားတယ္၊အဲ့လိုမဴိးမၾကားဘူးေၾကာင္း ဘဏ္တိုင္းမွာေငြထုတ္တဲ့အခါတိုင္းသက္ေသျပဳထားတဲ့ စကၠဴပတ္ပါေၾကာင္းျပန္ေျပာၿပီးျပန္လာခဲ့တယ္။

က်ေတာ္သိခ်င္တာက ဘဏ္မွာေငြထုတ္တဲ့အခါတိုင္း…

၁. ကိုမႀကိဳက္တဲ့ေငြထုတ္ကိုျငင္းပယ္ခြင့္ရွိ သလား၊ လဲလွယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသလား

၂. သက္ေသျပဳစကၠဴပတ္မပါတဲ့ေငြထုတ္ေတြကို ဘဏ္ကေရာတရားဝင္အမ်ားျပည္သူကိုထုတ္ေပးခြင္ရွိသလား

သိသူမ်ားရွိရင္ေျဖေပးၾကပါ

ေက်းဇူးပါ

Credit-သက္ႀကိဳင္