၂၀၁၉ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ သိပၸံဘာသာတြဲ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး အမွတ္အမ်ားဆုံးရတဲ့ သူ 

0
456

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ သိပၸံဘာသာတြဲ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး အမွတ္အမ်ားဆုံး ရသူ

ေမာင္ေက်ာ္လင္းသန္း ဟာ လူရည္ခြၽန္ သံုးထပ္ကြမ္း ရ႐ွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု – ေရႊအင္းသားခင္ေမာင္ဝင္း / ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း

#ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း #၁၀တန္းေအာင္စာရင္း #တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ #ေအာင္စာရင္း

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ သိပၸံဘာသာတြဲ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး အမွတ္အမ်ားဆုံး ရသူ

ေမာင္ေက်ာ္လင္းသန္း ဟာ လူရည္ခြၽန္ သံုးထပ္ကြမ္း ရ႐ွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု – ေရႊအင္းသားခင္ေမာင္ဝင္း / ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း

#ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း #၁၀တန္းေအာင္စာရင္း #တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ #ေအာင္စာရင္း