သရုပ္ေဆာင္ကြီးေနထူးႏုိင္တုိ႔မိသားစုရဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ နွစ္ဦးအလွဴ

0
178

သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနထူးႏိုင္ တို႔ မိသားစု ရဲ႕ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ႏွစ္ဦးအလွဴ

ဒီကေန႔ ဧၿပီလ (17) ရက္၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႔က သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ ေရွ႕ရွိ ျမကန္သာအိမ္ရာ တြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနထူးႏုိင္ က မိသားစုနဲ႔အတူ ၾကာဇံခ်က္ နဲ႔ အေအး စတုဒီသာအလွဴ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

မိသားစုနဲ႔အတူ ၾကာဇံခ်က္ နဲ႔ အေအး စတုဒီသာအလွဴ ျပဳလုပ္နတဲ့ ၾကည္နဴးဖြယ္ပံုရိပ္မ်ား

မိသားစုနဲ႔အတူ ၾကာဇံခ်က္ နဲ႔ အေအး စတုဒီသာအလွဴ ျပဳလုပ္နတဲ့ ၾကည္နဴးဖြယ္ပံုရိပ္မ်ား

မိသားစုနဲ႔အတူ ၾကာဇံခ်က္ နဲ႔ အေအး စတုဒီသာအလွဴ ျပဳလုပ္နတဲ့ ၾကည္နဴးဖြယ္ပံုရိပ္မ်ား

မိသားစုနဲ႔အတူ ၾကာဇံခ်က္ နဲ႔ အေအး စတုဒီသာအလွဴ ျပဳလုပ္နတဲ့ ၾကည္နဴးဖြယ္ပံုရိပ္မ်ား

နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္

Crd – Myanmar Celebrity