Money Boy (သုိ႔မဟုတ္) ေယာက္်ားျပည့္တန္ဆာ တဦးရဲ႕ ဘဝအေၾကာင္း တစြန္းတစ

0
2540

Money Boy (သုိ႔မဟုတ္) ေယာက္်ားျပည့္တန္ဆာ တဦးရဲ႕ ဘဝအေၾကာင္း တစြန္းတစ

ကမာၻေပၚတြင္ အေစာဆံုးအသက္ေမြးမႈတစ္ခု၌ ပါဝင္ေသာ အလုပ္ကို သူလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု သက္ဦးတစ္ေယာက္ ယံုၾကည္ေနသည္။ အလုပ္ရရန္ အင္တာဗ်ဴးမလို၊ ႐ံုးအလုပ္ေတြလို အလုပ္ခ်ိန္ အျပည့္လု

ပ္ေနရန္ မလို။ အလုပ္ ရွိခ်ိန္မွ လုပ္လုိက္ရန္သာ။ ဝင္ေငြလည္း ျဖဴးဦးမည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏ၾကည့္အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုတစ္ ပံုေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ သူ အလုပ္ဝင္လိုက္သည္။ ကန္းထရီးစတိုင္ဝတ္ ဆင္ထားေ

သာ သူ၏ဓာတ္ပံုသည္ ၾကည့္ေကာင္းသည့္ ေယာက်္ား ၁၃ ဦးပံုရွိေနသည့္ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခုထဲ ေရာက္သြားသည္။မင္းသားတစ္ေယာက္အလား ေခ်ာေမာေတာင့္တင္းသူ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သာမန္ေတာင့္တင္း ၾကည့္ေကာင္းသူအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေန သည့္ အယ္လ္ဘမ္ထဲမွ ဓာတ္ပံု ရွင္မ်ားကို Money Boy ဟု သူတို႔ ေလာကသားမ်ားက ေခၚသည္။

သက္ဦး ဘာအလုပ္လုပ္လဲ သူ႔မိသားစုမသိ။ သူ႔အေပါင္းအ သင္းလည္းမသိ။ သူ႔အလုပ္က ခိုး ေၾကာင္ခိုးဝွက္လုပ္ရသည္။ သူ၏ေဖာက္သည္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရ သည္။ေငြေရာ လိင္ပါ လြယ္လြယ္ ရမည္ဟု ေခ်ာင္ေခ်ာင္ေလး ေတြး မိခဲ့ေသာ သက္ဦး၏အလုပ္သည္ လက္ေတြ႕တြင္ ခက္ခဲခဲ့သည္။

‘‘အရက္ကို မူးေအာင္ မ ေသာက္ဘဲ တစ္ခါမွ အလုပ္လုပ္ လို႔မရခဲ့ဘူး’’ဟု သက္ဦးက ခါး သက္သက္ေျပာသည္။

အခေၾကးေငြယူၿပီး လိင္ေဖ်ာ္ ေျဖမႈေပးရသည့္ သူ၏အလုပ္တြင္ လိင္တူေရာ လိင္မတူသူမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္ဆံခဲ့ရသည္။ အိမ္ေထာင္ မရွိသူလည္း ပါသလို ရွိသူလည္း ပါသည္။ တူညီတာတစ္ခုက သူ႔ထက္အန

ည္းဆံုး အသက္(၁၅) ႏွစ္ေလာက္ႀကီးသူ အမ်ားစုႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးအရ ဖူလံုခဲ့ေသာ္လည္း ဒီအလုပ္မွာ သက္ဦးမေပ်ာ္ခဲ့။ ျပည့္တန္ဆာမိန္းကေလးမ်ားကို သူ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္သြားသည္။‘‘ ျပည့္တန္ဆာေတြလိုပဲ အတူတူပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေယာက်္ားေတြမို႔ ဆန္းသလိုျဖစ္ ေနတာ’’ဟု သူကေျပာသည္။

လိင္လုပ္သားမ်ားအဖို႔ ေဖာက္သည္ကို ျငင္းဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိ။ ဖုန္းျဖင့္ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ ထားသည့္ေနရာသို႔ သြားၿပီး အ သင့္ေစာင့္ေနသည့္ ကားေပၚ ခပ္ သုတ္သုတ္ တက္လိုက္ရျခင္းက လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္

ခုပင္။ လူျမင္ မွာ စိုးသည္ကိုး။ စားခ်င္တာစား၊ ေသာက္ခ်င္တာ ေသာက္ခြင့္ရ သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာကို စိတ္ေက်နပ္လွ်င္ ေက်နပ္သလို မုန္႔ဖိုးရတတ္ေသးသည္။ လူေျခ တိတ္ခ်ိန္ ျပန္ရတာရွိသလို

လူေတြမႏိုးခင္ ထျပန္ရတာမ်ိဳးလည္းရွိ သည္။ သူတို႔က ေဖာက္သည္ႏွင့္ ခ်ိတ္ေပးသည့္ ေခါင္းႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ေတြ႕ခြင့္မရ။ ၾကားမွာ တစ္ ေယာက္ ခံထားသည္။ ေဖာက္ သည္က ႀကိဳက္၍ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုး ႀ

ကိမ္ေတြ႕ၿပီးလွ်င္ သူတို႔ကို ေခါင္း က ဘယ္ေလာက္ျဖတ္ရိတ္ထား လည္း သိရၿပီ။ ေခါင္းကလည္း ထုိအေျခအေနမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ခါတိုင္း ေလာက္ မျဖတ္ေတာ့ဘဲ ပိုက္ဆံတိုးေပးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ တို႔က

ေခါင္းကို မလြန္ဆန္ရဲ။ အဆက္အသြယ္ေတြက သူ႔ဆီက လာသည္ကိုး။ ေဖာက္သည္ဘက္ ကလည္း လူသတ္ပစၥည္းလုခံရ မည့္ကိစၥမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားလို သည္။ ဇာတ္လမ္းႏႊယ္လာမွာမ်ိဳး ကိုလည္း မလို

လားေပ။ ဒါေၾကာင့္ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးရင္းႏွီး ေခါင္းက တစ္ဆင့္သာ သြားၾကသည္။ ဒါ သူတို႔ေလာကရဲ႕စည္း။ စည္း ေဖာက္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ျပႆနာ ကိုယ္ရွင္းရမည္။ ေခါင္းကလည္း သူတို႔ကို တစ္ခုပဲ အေသအခ်ာ မွာသည္။
‘‘မဟုတ္တာ မလုပ္နဲ႔’’
ဒီေလာကထဲ ေရာက္လာသူ မ်ားတြင္ သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူ အ ေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾက သည္။ တခ်ိဳ႕က ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပင္ ျပန္ထြက္သြားႏိုင္ၾကသည္။ သူႏွင့္သိသည့္ ႏွစ္ေယာက္မွာ ေဖာက္သည္ႏွင့္

အိမ္ေထာင္ျပန္ က်ၿပီး ဒီေလာကက ထြက္ခြာသြား ၾကသည္။ ေအးခ်မ္းသြားသူၾက မ်ားဟု သက္ဦးက ၫႊန္းသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဦးကေတာ့ ဒီေလာ ကထဲက ျမန္ျမန္မထြက္ႏိုင္။ ငါး ႏွစ္ေလာက္ က်င္လည္ခဲ့ရသည္။ မထြက္ႏိုင္ရျခင္းမွာ သူ ဒီေလာက ထဲ ေရာက္လာခဲ့သည့္အေၾကာင္း ရင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္မွာေမြးၿပီး ရန္ကုန္မွာႀကီးေသာ သက္ဦးသည္ အေပ်ာ္အပါး အေသာက္အစား မက္ သည္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြလိုသည္။ ထုိ႔ထက္ ေငြလိုသည့္ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ မူးယစ္ေဆး၏ သားေကာင္ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးသည္ သူ မက်င္လည္ခ်င္ေတာ့ ေသာ အရပ္ေဒသ၌ ေနထုိင္ရန္ သူ႔ကိုေစစားသည္။ လိင္မႈကိစၥႏွင့္ အသက္ေမြးၿပီး မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေသာ သက္ဦးအတြက္ အေမွာင္မိုက္ဆံုး ေန႔ရက္ေတြက ေစာင့္ႀကိဳေနသည္။ ဒီလုပ္ရပ္ေတြရဲ႕ အဆံုးသတ္က ဘာဆို တာ သူ သိသည္။

သက္ဦးႏွင့္ သူ၏သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ေဆးသြားစစ္ၾက သည္။ ကိုယ့္ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖ ကို ေျပာခ်င္မွေျပာ၊ မေျပာခ်င္လည္းေန။ တစ္ဘဝလံုး ေျခာက္လွန္႔ေနမည့္ အိပ္မက္ကို သက္ဦးစမက္ရေတာ့သ

ည္။ HIV+။ (သူ႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က အေျဖေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ မူးယစ္ႏြံထဲက မထြက္ႏုိင္၍ ယခုေတာ့ ဆံုးပါးသြားၾကၿပီ)။သက္ဦး ကြၽတ္သြားၿပီ။ လိင္ ဆက္ဆံသည့္အခါတုိင္း ကြန္ဒံုး သံုးသည္။ ေခၚတိုင္းမလိုက္ႏုိင္ ေတာ့။‘မ်ားမ်ားသြားေလ ေနဖို႔ ရက္နည္းေလေလပဲေလ’’ဟု သူက ေျပာသည္။

အေျဖသိၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ သက္ဦးလဲသည္။ တိုင္းအဆင့္ ေဘာလံုးလက္ေရြး စင္အထိ အေရြးခံရဖူးေသာ ေတာင့္တင္းသည့္ ခႏၶာကိုယ္ သည္ ေလေလွ်ာ့လိုက္သလိုျဖစ္ သြားသည္။ အိမ္က

သိသည္။ သာေကတရွိ ေဆး႐ံုကို ပို႔သည္။ ေဆး႐ံုသို႔ လိုက္ပို႔သည့္ ဦးေလးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းက လစ္သြားသည္။ ဒုကၡေရာက္လွ်င္သံုးဖို႔ က်စ္က်စ္ ပါေအာင္ စုထားသည့္ ပိုက္ဆံ တစ္သိန္းခြဲေလာက္ႏွင့္ တစ္

ေယာက္တည္း အသက္ဆက္ရ ေတာ့သည္။ ဆရာမေတြက ေရေရ လည္လည္ ဆူသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆး ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းကုေပး သည္။ Sprite ကိုသာ သက္ဦး အေဖာ္ျပဳရသည္။ သို႔ေသာ္

ဆရာ ဝန္မ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္အႀကံေပးေဆြး ေႏြးသူမ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သက္ဦး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေတာ့ မေပ်ာက္ဆံုး။ စားခ်င္တာေလး ရွိလာရင္ အကူအညီေတာင္းလို႔ ရႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို မုန္႔ဖိုးေလးေပးၿပီး သြားဝယ္ခိုင္း သည္။ တစ္လေက်ာ္ေလာက္ ေဆး႐ံုတြင္ လွိမ့္ပိတ္ခံခဲ့ရသည္။

သက္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနၿပီ။ သူ႔အေဖႏွင့္ အေမက သူ လသားကတည္းက ကြဲသြား သည္။ သူက အဘိုး၊ အဘြားႏွင့္ ႀကီးသည္။ ရွစ္တန္းနဲ႔ ေက်ာင္း ထြက္ၿပီး ေသာက္စားရန္ျဖစ္တတ္ သည့္ သ

က္ဦးကို ဦးေလးနဲ႔ အေဒၚ ေတြက သိပ္မၾကည္။ သူက အခ်ဳပ္ထဲလည္း ခဏခဏေရာက္ေသး သည္ကိုး။ အလိုလိုက္သည့္အဘိုး ႏွင့္ အဘြားကလည္း ဆံုးပါးခဲ့ၿပီ။ အေဖက ဘယ္မွာမွန္းမသိ။ အေမ့ကိုလ

ည္း ေရာဂါသည္အျဖစ္ မသိ ေစခ်င္။ အသက္(၄၀)မွ ဘဝစ သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဒီအတုိင္း ဆို သက္ဦးဘဝက စေတာင္မစရေသး။HIV ေဝဒနာရွင္မ်ားကို ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရဆိုသည့္ အသိ ကို ျ

မန္မာ့လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ရခဲ့သည္မွာ မၾကာေသးေပ။ သို႔ ေသာ္ အမ်ားစုကေတာ့ ခြဲျခား ဆက္ဆံေနတုန္းဟု သက္ဦးက သူ၏အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာသည္။

‘‘အရမ္းေစတနာရွိ္ေနရင္ ေတာင္ ခင္ဗ်ားကို အေဝးကေနပဲ ေထာက္ပံ့ၾကလိမ့္မယ္’’ဟု သူက ဆိုသည္။မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲခဲ့ျခင္းက စၿပီး Money Boy ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ သူ႔ဘဝမွာ ေမွာင္မိုက္ခဲ့သည္။ အိမ္ေ

ထာင္ရွိသူမ်ား၊ ကိုယ့္ထက္ အသက္အရြယ္ ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ရျခင္းအား သူ သြန္သင္ခံခဲ့ရသည့္ အဆံုးအမအရ မေကာင္းသည့္ကိစၥမ်ားဟု သူ ႐ႈျမင္သည္။ ေရာဂါေၾကာင့္ လဲေနရခ်ိန္တြင္ေတာ့ အမွားမ်ားကို တ ေရးေရး သိျမင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သက္ဦး ဘဝသစ္ ျပန္စရသည္။ အကူအညီေပးသူ တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာတစ္ခုသို႔ ေရာက္သြား သည္။ သူ ေဆးပံုမွန္ေသာက္ သည္။ ဘုန္းႀကီးေတြႏွင့္ ဆြမ္း တန္းလိုက္သည္။

တရားရိပ္မွာ သူ ေအးခ်မ္းစျပဳလာသည္။ ထို႔ ေနာက္ ဘဝတူေကာင္မေလးတစ္ ေယာက္ႏွင့္ သူအိမ္ေထာင္က် သည္။ မိန္းမရေတာ့ သူ႔အေဒၚ ေတြ၊ ဦးေလးေတြကို သြားႂကြား လိုက္ေသးသည္။ သမီးေလး

တစ္ ေယာက္ ေမြးသည္။ ကေလးကို သံုးႀကိမ္ေဆးစစ္ၿပီးေနာက္ HIV ပိုး မေတြ႕ရသျဖင့္ သူတုိ႔ဝမ္းသာ ေနၾကသည္။လူငယ္ေတြကို သူအႀကံျပဳ သည္က မူးယစ္ေဆးဝါးကို လံုးဝ အစမလုပ္လိုက္မိဖို႔ျဖစ္သည္။

‘‘မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႕အရသာ က အရမ္းေကာင္းတာဗ်။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးက ေတာ့ ခင္ဗ်ားဒုကၡ အႀကီးအက်ယ္ ေရာက္ၿပီသာ မွတ္ေပေတာ့’’ဟု သက္ဦးက ေျပာသည္။က်န္းမာေရး၊ လူ

မႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အကုန္လံုးဆံုး႐ႈံးမည္ ျဖစ္ကာ ဘဝပါဆံုးမည္ဟု သူက ေျပာသည္။ သူေရာဂါရျခင္းမွာ လိင္ကိစၥအျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲျခင္းက ပိုအဓိကက်မည္ဟု သူက ယံုၾကည္ေနသည္။
(သက္ဦးမွာ အမည္လႊဲျဖစ္ ပါသည္။)

Credit:7Day Daily

( Unicode )

Zawgyicodeဖြင့်ဖတ်ရန်

Money Boy (သို့မဟုတ်) ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာ တဦးရဲ့ ဘဝအကြောင်း တစွန်းတစ

ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစောဆုံးအသက်မွေးမှုတစ်ခု၌ ပါဝင်သော အလုပ်ကို သူလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သက်ဦးတစ်ယောက် ယုံကြည်နေသည်။ အလုပ်ရရန် အင်တာဗျူးမလို၊ ရုံးအလုပ်တွေလို အလုပ်ချိန် အပြည့်လု

ပ်နေရန် မလို။ အလုပ် ရှိချိန်မှ လုပ်လိုက်ရန်သာ။ ဝင်ငွေလည်း ဖြူးဦးမည်။ ထို့နောက် သူ၏ကြည့်အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံတစ် ပုံပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် သူ အလုပ်ဝင်လိုက်သည်။ ကန်းထရီးစတိုင်ဝတ် ဆင်ထားေ

သာ သူ၏ဓာတ်ပုံသည် ကြည့်ကောင်းသည့် ယောကျ်ား ၁၃ ဦးပုံရှိနေသည့် အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုထဲ ရောက်သွားသည်။မင်းသားတစ်ယောက်အလား ချောမောတောင့်တင်းသူ အချို့နှင့် သာမန်တောင့်တင်း ကြည့်ကောင်းသူအချို့ ပါဝင်နေ သည့် အယ်လ်ဘမ်ထဲမှ ဓာတ်ပုံ ရှင်များကို Money Boy ဟု သူတို့ လောကသားများက ခေါ်သည်။

သက်ဦး ဘာအလုပ်လုပ်လဲ သူ့မိသားစုမသိ။ သူ့အပေါင်းအ သင်းလည်းမသိ။ သူ့အလုပ်က ခိုး ကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ရသည်။ သူ၏ဖောက်သည်ကို လျှို့ဝှက်ထားရ သည်။ငွေရော လိင်ပါ လွယ်လွယ် ရမည်ဟု ချောင်ချောင်လေး တွေး မိခဲ့သော သက်ဦး၏အလုပ်သည် လက်တွေ့တွင် ခက်ခဲခဲ့သည်။

‘‘အရက်ကို မူးအောင် မ သောက်ဘဲ တစ်ခါမှ အလုပ်လုပ် လို့မရခဲ့ဘူး’’ဟု သက်ဦးက ခါး သက်သက်ပြောသည်။

အခကြေးငွေယူပြီး လိင်ဖျော် ဖြေမှုပေးရသည့် သူ၏အလုပ်တွင် လိင်တူရော လိင်မတူသူများနှင့်ပါ ဆက်ဆံခဲ့ရသည်။ အိမ်ထောင် မရှိသူလည်း ပါသလို ရှိသူလည်း ပါသည်။ တူညီတာတစ်ခုက သူ့ထက်အန

ည်းဆုံး အသက်(၁၅) နှစ်လောက်ကြီးသူ အများစုနှင့် ဆက်ဆံရခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေကြေးအရ ဖူလုံခဲ့သော်လည်း ဒီအလုပ်မှာ သက်ဦးမပျော်ခဲ့။ ပြည့်တန်ဆာမိန်းကလေးများကို သူ ကိုယ်ချင်းစာတတ်သွားသည်။‘‘ ပြည့်တန်ဆာတွေလိုပဲ အတူတူပဲ။ ကျွန်တော်တို့က ယောကျ်ားတွေမို့ ဆန်းသလိုဖြစ် နေတာ’’ဟု သူကပြောသည်။

လိင်လုပ်သားများအဖို့ ဖောက်သည်ကို ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့် မရှိ။ ဖုန်းဖြင့် အချိန်းအချက်လုပ် ထားသည့်နေရာသို့ သွားပြီး အ သင့်စောင့်နေသည့် ကားပေါ် ခပ် သုတ်သုတ် တက်လိုက်ရခြင်းက လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်

ခုပင်။ လူမြင် မှာ စိုးသည်ကိုး။ စားချင်တာစား၊ သောက်ချင်တာ သောက်ခွင့်ရ သည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးတာကို စိတ်ကျေနပ်လျှင် ကျေနပ်သလို မုန့်ဖိုးရတတ်သေးသည်။ လူခြေ တိတ်ချိန် ပြန်ရတာရှိသလို

လူတွေမနိုးခင် ထပြန်ရတာမျိုးလည်းရှိ သည်။ သူတို့က ဖောက်သည်နှင့် ချိတ်ပေးသည့် ခေါင်းနှင့် တိုက် ရိုက်တွေ့ခွင့်မရ။ ကြားမှာ တစ် ယောက် ခံထားသည်။ ဖောက် သည်က ကြိုက်၍ နှစ်ကြိမ်၊ သုံး ြ

ကိမ်တွေ့ပြီးလျှင် သူတို့ကို ခေါင်း က ဘယ်လောက်ဖြတ်ရိတ်ထား လည်း သိရပြီ။ ခေါင်းကလည်း ထိုအခြေအနေမျိုးဆိုလျှင် ခါတိုင်း လောက် မဖြတ်တော့ဘဲ ပိုက်ဆံတိုးပေးတတ်သည်။ သို့သော် သူ တို့က

ခေါင်းကို မလွန်ဆန်ရဲ။ အဆက်အသွယ်တွေက သူ့ဆီက လာသည်ကိုး။ ဖောက်သည်ဘက် ကလည်း လူသတ်ပစ္စည်းလုခံရ မည့်ကိစ္စမျိုးကို ရှောင်ရှားလို သည်။ ဇာတ်လမ်းနွှယ်လာမှာမျိုး ကိုလည်း မလို

လားပေ။ ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ရင်းနှီးရင်းနှီး ခေါင်းက တစ်ဆင့်သာ သွားကြသည်။ ဒါ သူတို့လောကရဲ့စည်း။ စည်း ဖောက်ရင်တော့ ကိုယ့်ပြဿနာ ကိုယ်ရှင်းရမည်။ ခေါင်းကလည်း သူတို့ကို တစ်ခုပဲ အသေအချာ မှာသည်။
‘‘မဟုတ်တာ မလုပ်နဲ့’’
ဒီလောကထဲ ရောက်လာသူ များတွင် သူ့အကြောင်းနှင့်သူ အ ကြောင်းတရားအမျိုးမျိုး ရှိကြ သည်။ တချို့က မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပင် ပြန်ထွက်သွားနိုင်ကြသည်။ သူနှင့်သိသည့် နှစ်ယောက်မှာ ဖောက်သည်နှင့်

အိမ်ထောင်ပြန် ကျပြီး ဒီလောကက ထွက်ခွာသွား ကြသည်။ အေးချမ်းသွားသူကြ များဟု သက်ဦးက ညွှန်းသည်။ သို့သော် သက်ဦးကတော့ ဒီလော ကထဲက မြန်မြန်မထွက်နိုင်။ ငါး နှစ်လောက် ကျင်လည်ခဲ့ရသည်။ မထွက်နိုင်ရခြင်းမှာ သူ ဒီလောက ထဲ ရောက်လာခဲ့သည့်အကြောင်း ရင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်မှာမွေးပြီး ရန်ကုန်မှာကြီးသော သက်ဦးသည် အပျော်အပါး အသောက်အစား မက် သည်။ ဒါကြောင့် ငွေလိုသည်။ ထို့ထက် ငွေလိုသည့် အကြောင်းမှာ သူသည် မူးယစ်ဆေး၏ သားကောင်ဖြစ်သည်။

မူးယစ်ဆေးသည် သူ မကျင်လည်ချင်တော့ သော အရပ်ဒေသ၌ နေထိုင်ရန် သူ့ကိုစေစားသည်။ လိင်မှုကိစ္စနှင့် အသက်မွေးပြီး မူးယစ်ဆေးနှင့် ပျော်မွေ့သော သက်ဦးအတွက် အမှောင်မိုက်ဆုံး နေ့ရက်တွေက စောင့်ကြိုနေသည်။ ဒီလုပ်ရပ်တွေရဲ့ အဆုံးသတ်က ဘာဆို တာ သူ သိသည်။

သက်ဦးနှင့် သူ၏သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဆေးသွားစစ်ကြ သည်။ ကိုယ့်ဆေးစစ်ချက်အဖြေ ကို ပြောချင်မှပြော၊ မပြောချင်လည်းနေ။ တစ်ဘဝလုံး ခြောက်လှန့်နေမည့် အိပ်မက်ကို သက်ဦးစမက်ရတော့သ

ည်။ HIV+။ (သူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က အဖြေကောင်းသည်။ သို့သော် မူးယစ်နွံထဲက မထွက်နိုင်၍ ယခုတော့ ဆုံးပါးသွားကြပြီ)။သက်ဦး ကျွတ်သွားပြီ။ လိင် ဆက်ဆံသည့်အခါတိုင်း ကွန်ဒုံး သုံးသည်။ ခေါ်တိုင်းမလိုက်နိုင် တော့။‘များများသွားလေ နေဖို့ ရက်နည်းလေလေပဲလေ’’ဟု သူက ပြောသည်။

အဖြေသိပြီး နှစ်အနည်းငယ် အကြာတွင် သက်ဦးလဲသည်။ တိုင်းအဆင့် ဘောလုံးလက်ရွေး စင်အထိ အရွေးခံရဖူးသော တောင့်တင်းသည့် ခန္ဓာကိုယ် သည် လေလျှော့လိုက်သလိုဖြစ် သွားသည်။ အိမ်က

သိသည်။ သာကေတရှိ ဆေးရုံကို ပို့သည်။ ဆေးရုံသို့ လိုက်ပို့သည့် ဦးလေးနှင့် သူငယ်ချင်းက လစ်သွားသည်။ ဒုက္ခရောက်လျှင်သုံးဖို့ ကျစ်ကျစ် ပါအောင် စုထားသည့် ပိုက်ဆံ တစ်သိန်းခွဲလောက်နှင့် တစ်

ယောက်တည်း အသက်ဆက်ရ တော့သည်။ ဆရာမတွေက ရေရေ လည်လည် ဆူသည်။ သို့သော် ဆေး တော့ ကောင်းကောင်းကုပေး သည်။ Sprite ကိုသာ သက်ဦး အဖော်ပြုရသည်။ သို့သော်

ဆရာ ဝန်များ၊ နှစ်သိမ့်အကြံပေးဆွေး နွေးသူများ၏ ကျေးဇူးကြောင့် သက်ဦး မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ မပျောက်ဆုံး။ စားချင်တာလေး ရှိလာရင် အကူအညီတောင်းလို့ ရနိုင်သူ တစ်ယောက်ယောက်ကို မုန့်ဖိုးလေးပေးပြီး သွားဝယ်ခိုင်း သည်။ တစ်လကျော်လောက် ဆေးရုံတွင် လှိမ့်ပိတ်ခံခဲ့ရသည်။

သက်ဦးတစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေပြီ။ သူ့အဖေနှင့် အမေက သူ လသားကတည်းက ကွဲသွား သည်။ သူက အဘိုး၊ အဘွားနှင့် ကြီးသည်။ ရှစ်တန်းနဲ့ ကျောင်း ထွက်ပြီး သောက်စားရန်ဖြစ်တတ် သည့် သ

က်ဦးကို ဦးလေးနဲ့ အဒေါ် တွေက သိပ်မကြည်။ သူက အချုပ်ထဲလည်း ခဏခဏရောက်သေး သည်ကိုး။ အလိုလိုက်သည့်အဘိုး နှင့် အဘွားကလည်း ဆုံးပါးခဲ့ပြီ။ အဖေက ဘယ်မှာမှန်းမသိ။ အမေ့ကိုလ

ည်း ရောဂါသည်အဖြစ် မသိ စေချင်။ အသက်(၄၀)မှ ဘဝစ သည်ဟု ပြောကြသည်။ ဒီအတိုင်း ဆို သက်ဦးဘဝက စတောင်မစရသေး။HIV ဝေဒနာရှင်များကို ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းမပြုရဆိုသည့် အသိ ကို ြ

မန်မာ့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ရခဲ့သည်မှာ မကြာသေးပေ။ သို့ သော် အများစုကတော့ ခွဲခြား ဆက်ဆံနေတုန်းဟု သက်ဦးက သူ၏အတွေ့အကြုံကို ပြောသည်။

‘‘အရမ်းစေတနာရှိ်နေရင် တောင် ခင်ဗျားကို အဝေးကနေပဲ ထောက်ပံ့ကြလိမ့်မယ်’’ဟု သူက ဆိုသည်။မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲခဲ့ခြင်းက စပြီး Money Boy ဖြစ်သွားခဲ့သည့် သူ့ဘဝမှာ မှောင်မိုက်ခဲ့သည်။ အိမ်ေ

ထာင်ရှိသူများ၊ ကိုယ့်ထက် အသက်အရွယ် ကြီးသူများနှင့် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရခြင်းအား သူ သွန်သင်ခံခဲ့ရသည့် အဆုံးအမအရ မကောင်းသည့်ကိစ္စများဟု သူ ရှုမြင်သည်။ ရောဂါကြောင့် လဲနေရချိန်တွင်တော့ အမှားများကို တ ရေးရေး သိမြင်ခဲ့သည်။

သို့သော် သက်ဦး ဘဝသစ် ပြန်စရသည်။ အကူအညီပေးသူ တချို့ကြောင့် စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာတစ်ခုသို့ ရောက်သွား သည်။ သူ ဆေးပုံမှန်သောက် သည်။ ဘုန်းကြီးတွေနှင့် ဆွမ်း တန်းလိုက်သည်။

တရားရိပ်မှာ သူ အေးချမ်းစပြုလာသည်။ ထို့ နောက် ဘဝတူကောင်မလေးတစ် ယောက်နှင့် သူအိမ်ထောင်ကျ သည်။ မိန်းမရတော့ သူ့အဒေါ် တွေ၊ ဦးလေးတွေကို သွားကြွား လိုက်သေးသည်။ သမီးလေး

တစ် ယောက် မွေးသည်။ ကလေးကို သုံးကြိမ်ဆေးစစ်ပြီးနောက် HIV ပိုး မတွေ့ရသဖြင့် သူတို့ဝမ်းသာ နေကြသည်။လူငယ်တွေကို သူအကြံပြု သည်က မူးယစ်ဆေးဝါးကို လုံးဝ အစမလုပ်လိုက်မိဖို့ဖြစ်သည်။

‘‘မူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့အရသာ က အရမ်းကောင်းတာဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးက တော့ ခင်ဗျားဒုက္ခ အကြီးအကျယ် ရောက်ပြီသာ မှတ်ပေတော့’’ဟု သက်ဦးက ပြောသည်။ကျန်းမာရေး၊ လူ

မှုရေးနှင့် စီးပွားရေး အကုန်လုံးဆုံးရှုံးမည် ဖြစ်ကာ ဘဝပါဆုံးမည်ဟု သူက ပြောသည်။ သူရောဂါရခြင်းမှာ လိင်ကိစ္စအပြင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းက ပိုအဓိကကျမည်ဟု သူက ယုံကြည်နေသည်။
(သက်ဦးမှာ အမည်လွှဲဖြစ် ပါသည်။)

Credit:7Day Daily